VAPAAEHTOISEN HYVINVOINTITYÖN KESKUS


Vastaathan asiakaskyselyyn tästä, Kiitos!
In English Yhteystiedot
Palautetta

NOSTALGIA PROJEKTI

Projekti pähkinänkuoressa
Nostalgia projekti on ollut kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu RAY:n rahoittama hanke. projektia hallinnoi Lähde Ry, jonka toimipaikkana on Vapaaehtoisen Hyvinvointityönkeskus / Talkoorengas Keravalla.

Yksinäisyyden, syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn (myös korjaavaan) on käytetty ryhmätoimintaa, jossa on muisteltu mennyttä ja tulevaa. Tavoitteena on ollut ryhmien toimiminen vapaaehtoisten, kurssitettujen ryhmänohjaajien ohjauksella. Ryhmäläisten etsimisessä ja löytämisessä ovat Keravan kotihoidon ja Hopeahovin vanhainkodin ammattilaiset olleet yhteistyökumppaneina. Kaikki ryhmäläiset on alkuhaastateltu. Haastattelussa on kiinnitetty huomiota ihmisen omaan yksinäisyyden ja masennuksen tuntemuksiin ja kokemuksiin. Tarkoituksena on ollut myös kartoittaa hyötyykö ihminen tämän kaltaisesta ryhmätoiminnasta vai onko syytä hakeutua ammattilaisten ohjaamiin ryhmiin tms.

Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on peruskoulutettu sekä projektin omaan käyttöön että myös muualla vanhustyössä toimijoiksi. Haasteena tämänkaltaisessa toiminnassa on se, että on vaikea löytää sitoutuneita vapaaehtoisia ryhmänohjaajia. Vapaaehtoisten määrä on oltava suuri, että toiminta on turvallista, luotettavaa ja jatkuvaa. Taatakseen laadukkaan vapaaehtoistyön, on taustajärjestön huolehdittava vapaaehtoisten ryhmänohjaajien koulutuksesta, työnohjauksesta, virkistyksestä ja muusta tuesta.


Projektissa saatujen palautteiden, kokemusten ja havaintojen perusteella voidaan todeta, että tämänkaltainen toiminta tukee vanhusten kotona asumista, lieventää yksinäisyyttä, vähentää masennusta ja edistää sosiaalialisten suhteiden solmimista ja ylläpitoa. Ryhmäläisten lisäksi hyötyvät toiminnasta myös ryhmänohjaajat, jotka voivat käyttää esimerkiksi eläkkeelle jäätyään aikaansa tarpeelliseen ja tärkeään toimintaan.

Masentumisvaarassa olevat yksinäiset vanhukset ja seniori-ikäiset tulisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhmätoiminnan piiriin. Sosiaalisten verkostojen luominen onnistuu hyväkuntoisena, jolloin niistä on iloa ja hyötyä vielä silloinkin kun kunto on huono. Suhteellisen hyväkuntoisten ihmisten ryhmänohjaus onnistuu myös vapaaehtoisvoimin. Niukkenevassa taloudellisessa tilanteessa ammattilaisten osuus voi kohdistua korjaavaan työhön ja vapaaehtoisten tukemiseen.

Projektin tuotokset:
Loppuraportti
Opiskelijoiden tutkimusraportit
Työkirjakansio vapaaehtoisille ohjaajille + CD Muistelukuvien kokoelma.
Työkirjan voit tilata Talkoorenkaan toimistosta 09-294 0930
Työkirjan (sis. jumppa-dvd:n) hinta 37 € + postitusmaksu. Jumppa-dvd:n hinta 10 €, sis. postimaksun Suomeen toimitettaviin tilauksiin.
Voit tutustua nostalgia projektiin tarkemmin sen omilla sivuilla. Nostalgia projektin sivut.

Edellinen sivu