VAPAAEHTOISEN HYVINVOINTITYÖN KESKUS


Vastaathan asiakaskyselyyn tästä, Kiitos!
In English Yhteystiedot
Palautetta

Ihmiskeskeisyys ja inhimillisyys
Autamme avun tarpeessa olevia lähimmäisiä ja samalla luomme aktiivisen osallistumisen kautta edellytyksiä eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuuden saada uutta elämänsisältöä sekä ympärilleen sosiaalisen tukiverkoston. Pyrimme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantamiseen.

Yhteisöllisyys
Sovimme toimintalinjoista yhteisesti ja tuemme toisiamme työssämme ja sen kehittämisessä.

Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö
Pyrimme luomaan viihtyisät, myönteiset edellytykset työskentelylle ja tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden kehittymiseen ja kasvuun antamalla vastuuta ja valtuuttamalla. Olemme avoimia tekemään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Yhteistyössä olemme luotettavia, yhteistyökykyisiä ja yhteistyöhaluisia.

Työn ilo
Haluamme tehdä työtämme siitä nauttien ja kukin oman halunsa ja jaksamisensa mukaan siten, että työ antaa meille mahdollisuuden myös toteuttaa itseämme.

Turvallisuus
Turvallisuus on perusoikeuksien kunnioittamista ja ihmisten toisistaan huolehtimista.

Muutosherkkyys
Kehitämme toimintaamme niin, että meille on edellytykset ja valmiudet vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin nopeasti.

Suvaitsevaisuus
Kunnioitamme toinen toistamme ja hyväksymme erilaisuuden sekä kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta, sosiaalisesta asemasta tai kulttuurista riippumatta.

Uskonnollinen ja poliittinen sitoutumattomuus
Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Seuraava sivu
Edellinen sivu