VAPAAEHTOISEN HYVINVOINTITYÖN KESKUS


Vastaathan asiakaskyselyyn tästä, Kiitos!
In English Yhteystiedot
Palautetta

Talkoorengas tekee yhteistyötä lähikoulujen ja päiväkotien kanssa tarjoamalla erilaisia teema- ja työpajapäiviä.
Kehittelemme kummikoulujärjestelmää, jossa vapaaehtoiset olisivat ykkös- ja kakkosluokkien oppilaiden apuna ja tukena.
Vuodesta 2010 alkanut varamummon ja/tai varavaarin vierailu MLL:n Keravalla toimivissa perhekahviloissa jatkuu säännöllisenä.

Varamummojen ja -vaarien toiminta jatkuu pääsääntöisesti jo vakiintuneita muotoja noudattaen.
Vapaaehtoisten ja perheiden yhteisiä tapaamisia järjestetään tarvittaessa. Ne perheet, joilla on jo oma varamummo ja/ tai varavaari, tapaavat näitä säännöllisesti yhdessä sopimiensa aikataulujen mukaisesti.

Seuraava sivu
Edellinen sivu