Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen!

  • 0 Vastauksia
  • 3729 Lukukerrat
Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen!
« : 16.01.17 - klo:14:27 »

Järjestötoimintaan mukaan vetää halu tutustua uusiin ihmisiin, mutta myös tarve olla avuksi muille sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä tekemistä. Ja näitä osallistuminen myös tarjoaa, kertovat tuoreen RAY tukee -barometrin tulokset.
RAY tutki järjestötoimintaan osallistumisen motiiveja ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Ensimmäistä kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 1551 RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osallistunutta.
Talkoorengas osallistui RAY tukee – barometrin aineistonkeruuseen, jossa selvitettiin matalan kynnyksen toimintaan osallistuneiden näkemyksiä.
Kyselyyn vastaajista 85 % vastasi tärkeimmäksi motiiviksi halun auttaa muita ihmisiä. Muita motiiveja olivat (n. 30 %) kertoi halun tutustua uusiin ihmisiin ja halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (n. 40 %). Yli 50 % vastaajista oli osallistunut 12 viime kuukauden aikana Talkoorenkaan toimintaan 1-3 kertaa viikossa, 25 % 1-3 kertaa kuukaudessa, loput enemmän tai vähemmän.
Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan osallistumisesta vastasivat pitkälti heidän odotuksiaan. Muiden ihmisten auttaminen nousi tärkeimmäksi saaduksi hyödyksi n. 85 % ja kiva ja mielekäs tekeminen 50 %:lla vastaajista. Uusiin ihmisiin tutustuminen on koettu tärkeäksi 65 %. Vastaajista 20 % näki tärkeäksi myös toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden oppimisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan mukanaan tuoma ryhmään kuulumisen tunne sekä vaikuttamisen mahdollisuus.
Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät olisi saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toiminnasta.
Yhteensä Talkoorenkaan vapaaehtoiset tekevät vuosittain liki 12 000 auttamistuntia eri toiminnoissa. Avunvälityskeskuksen rekisterissä oli vuoden lopussa aktiivisia vapaaehtoisia yli 200, joista miesten osuus on liki 20 %.
Mikä RAY tukee –barometri on?
Se on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consultingin ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen toiminnassa mukana olevien avunsaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnasta saamia hyötyjä. 
Ensimmäisen barometrin toteutukseen osallistui 54 järjestöä, joista Talkoorengas oli yksi. Mukana oli erilaisia matalan kynnyksen osallistumispaikkoja, ylisukupolvista työtä ja sosiaalisia tukiverkostoja vahvistavia toimintoja, vapaaehtoistoimintaa, eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroitumista ja vähemmistöjen asemaa vahvistavaa toimintaa, vertaistukiryhmiä ja muuta vertaistoimintaa sekä yleisesti syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita
Mitä muuta!
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen toiminta vahvistaa ja lisää yhteisöllisyyttä Keravalla. Toimitilamme ovat päivittäin ahkerassa käytössä ja uusia yhteistyökuvioita ja auttamisen muotoja kehitellään tarvittaessa, tavoitteenamme on saada mukaan mahdollisimman monia eri tahojen toimijoita. Hyvinvointiakatemian luennoilla sekä harrastustoiminnassa kävijöitä ja osallistujia tilastoidaan vuosittain, kävijöitä on keskimäärin noin 10 000. Näistä, ei - ohjatuissa toiminnoissa kävijöitä reilu 3000 henkilöä. Lisätietoja www.talkoorengas.fi, meidät löytää myös Facebookista!